ลงทุนออนไลน์ หุ้น เทรดฟอเร็กซ์ อสังหา ธุรกิจ

หุ้น เศรฐกิจ การลงทุน ธุรกิจอ อสังหา เทรด

ธุรกิจ
ธุรกิจ

ธุรกิจ คิดจะเป็นเจ้าของต้องรู้จัก เจรจาจังหวะและโอกาส

ธุรกิจ การค้าไม่ว่าจะระดับไหนล้วนสำเร็จได้ด้วยการพูดคุยต่อรองจังหวะ และโอกาสนั้นเป็นเรื่องสำคัญถ้ามีจังหวะ และโอกาสดี ๆ คนที่ประสบความสำเร็จไม่เคยที่จะปล่อยให้พลาดไปได้พวกเขาจะรีบฉวยโอกาสเข้าไปเจรจาติดต่อซื้อขายทำ

ธุรกิจ ทันที จึงทำให้พวกเขาทำอะไรก็แล้วแต่ก็สร้างความร่ำรวยได้ http://www.steplomtoes.comยิ่งเข้าพูดคุยเจรจาต่อรองเร็วยิ่งได้เปรียบ  อาจจะไม่ถึงขั้นรวยในทันที อาจจะถูกปฏิเสธ ไม่สนใจข้อเสนอ แต่เขาคิดเสมอว่า ขอแค่อดทนและพยายามมากขึ้น แล้วนำข้อปฏิเสธทั้งหลายมาแก้ไขปิดทุกจุดอ่อน และเมื่อถึงวันที่การเจรจาต่อรองไปเป็นได้ด้วยดีมีลูกค้าหรือนักลงทุนสนใจข้อเสนอนั้น ธุรกิจก็จะดำเนินต่อไปจนสร้างกำไรเป็นกอบเป็นกำ

แนวคิดผู้นำเพื่อความสำเร็จ

  • ขยันให้เหมือนมด– ขยันทำอย่างเดียวไม่พอต้องรู้จัก ขยันการหาความรู้และโอกาส และต้องขยันเก็บประสบการณ์และเงินทองที่หามาได้ด้วย
  • ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น– ความซื่อสัตย์นับเป็นคุณธรรมสำคัญประการแรกของคนที่คิดจะทำธุรกิจ ดังนั้นการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือครอบครัว ถ้าจะให้ราบรื่นไร้ปัญหาทะเลาะเบาะแว้งก็จงซื่อสัตย์ทั้งกับตนเอง ทีมงานและลูกค้า
  • กล้าคิด กล้าที่จะแตกต่าง– ธุรกิจรุ่นเก่าที่มีการสืบทอดธุรกิจต่อจากที่บ้านมาหลาย ๆ รุ่นจะสามารถยืนหยัดสู้กับธุรกิจสมัยใหม่ได้ ต้องรู้จักปรับตัวและคิดให้ต่างจากเดิม เพราะโลกไม่เคยหยุดนิ่ง ถ้าไม่กล้าคิดไม่กล้าทำไม่กล้าออกนอกกรอบบ้างธุรกิจจะปรับตัวไม่ได้และในที่สุดก็ไม่สามารถยืนหยัดต่อไปได้
  • มีศิลปะในการเจรจาต่อรอง– ธุรกิจการค้าไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ต่างเริ่มต้นและประสบความสำเร็จได้ด้วยการเจรจาต่อรอง เจ้าของธุรกิจมือใหม่หลายคนอาจจะรู้สึกว่า ตนเองเจรจาไม่เก่ง แต่เรื่องนี้สามารถเรียนรู้ฝึกฝนกันได้ ฉะนั้น จงฝึกตนเองให้เป็นผู้มีศิลปะในการเจรจา