ลงทุนออนไลน์ หุ้น เทรดฟอเร็กซ์ อสังหา ธุรกิจ

หุ้น เศรฐกิจ การลงทุน ธุรกิจอ อสังหา เทรด

กลยุทธ์ธุรกิจ
ธุรกิจ

กลยุทธ์ธุรกิจ ผ่าทางตันให้ธุรกิจ ด้วยวิธีการคิดต่าง

กลยุทธ์ธุรกิจ ฝึกฝนวิธีการคิดเชิงกลยุทธ์ วิธีการคิดแบบนี้จะช่วยย่อยสิ่งที่ยากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

กลยุทธ์ธุรกิจ ทำให้สามารถเชื่อมโยงรายละเอียดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แล้วยังช่วยลดเปอร์เซ็นความผิดพลาดลงเพราะมีแผนรองรับไว้อยู่ก่อนแล้ว http://www.steplomtoes.com

  1. หัดเป็นคนอยากรู้อยากเห็น (ในเรื่องที่เป็นประโยชน์) เพื่อหาวิธีที่ดียิ่งขึ้นในการแก้ปัญหา นอกจากนี้การหาความรู้เพิ่มเติมยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้พวกเขามีแต้มต่อในการทำธุรกิจมากกว่าคู่แข่ง
  2. มองภาพใหญ่เข้าไว้ นักคิดที่ดีมักมองมุมกว้างของสิ่งที่เกิดขึ้น มองเห็นในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็น เพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาได้ในภาพรวม และ ยังช่วยให้สามารถเตรียมพร้อมสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย
  3. ฝึกคิดแบบโฟกัส คือวิธีการที่ช่วยให้คุณไม่วอกแวกกับปัจจัยไม่สำคัญ และทำให้คุณทุ่มความสามารถทั้งหมดไปที่ปัญหาเหล่านั้น
  4. ผู้นำที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนมีอะไรคล้าย ๆ กัน คือพวกเขามีฝันที่ยิ่งใหญ่ และกล้าทำความฝันเหล่านั้นให้กลายเป็นจริงด้วยการเปิดรับวิธีการต่าง ๆ ทั้งหมดโดยวัดจากความเสี่ยงเป็นหลัก หากความเสี่ยงนั้นสามารถจัดการได้ มันก็จะนำไปสู่ความยิ่งใหญ่ที่เหนือกว่า
  5. แบ่งปันความคิดกันกับเพื่อนร่วมงาน นักคิดที่ดีมักอยากรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น เพื่อให้เห็นวิธีที่แตกต่าง และยังช่วยขยายไอเดียให้กว้างยิ่งขึ้น ความคิดเห็นที่ดีมาจากการแบ่งปันเช่นกัน หรือถ้าพูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ คุณต้องทำงานเป็นทีม
  6. ฝึกคิดแบบสะท้อนกลับ คือการกลับมามองตัวเองก่อนกระทำสิ่งนั้น ๆ ฟังเสียงตัวเองก่อนพูด คิดก่อนทำ ทำความเข้าใจก่อนตอบรับ วิธีนี้จะช่วยลดอคติลงและช่วยให้คุณไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ วิธีนี้ยังช่วยให้คุณเห็นตัวเองอีกด้วย ถ้าคุณเองยังไม่ชอบสิ่งนั้น ก็อย่าทำมันลงไป
  7. ผู้นำที่ดีนั้นเป็นนักคิดที่แตกต่างอีกด้วย ลองเริ่มฝึกวิธีการคิดเหล่านี้ จะช่วยให้คุณสามารถหาทางออกที่แตกต่างออกไป รับรองว่าธุรกิจของคุณจะไม่พบทางตันอีกเลย